Produkty

R09 GSM mini controller

Kategoria produktu:

CENA:   97,56zł netto / 120,00zł brutto

Chwilowy brak towaru

Urządzenie umożliwia sterowanie jednym wyjściem przekaźnikowym na dwa sposoby:
– poprzez komendy SMS ,
– poprzez usługę CLIP .Wystarczy zadzwonić z wcześniej zapisanego numeru by urządzenie przełączyło wyjście z pozycji C-NC na C-NO na określony czas z zakresu 0,1s do 6500s. Domyślna wartość wynosi 1.0s i można ją zmienić za pomocą komendy SMS.

Urządzenie powiadamia także o zmianie stanu na wejściu cyfrowym IN. Fabrycznie jest ustawione jako NC, a po jego naruszeniu, urządzenie dzwoni do wszystkich zapisanych numerów telefonów. Nie należy odbierać takiego połączenia. Urządzenie samo się rozłączy po ok 20s.
Za pomocą komend SMS można zmienić typ wejścia na NO oraz sposób powiadamiania z CLIP na SMS.
W urządzeniu można zapisać max 8 numerów telefonów.
Instrukcja V1.0 – .pdf ( 722 kB )

Instrukcja V1.1 – .pdf ( 722 kB )