Produkty

L05 Sterownik oświetlenia schodowego 20k

Kategoria produktu:

– CENA:  210,00zł netto / 258,30zł brutto

Urządzenie umożliwia sterowanie maksymalnie 20 źródłami światła. Mogą to być konwencjonalne żarówki,
lampy lub taśmy LED, których napięcie zasilania mieści się w zakresie od 8 do 35V, a pobór prądu nie
przekracza 500mA na jeden kanał(10A na cały sterownik).
Po aktywacji wejścia pierwszego sterownik po kolei płynnie włącza wyjścia w kolejności od K1 do K20, a po aktywacji wejścia drugiego włącza wyjścia w kolejności od K20 do K1. Po upływie ustawionego czasu sterownik wyłącza wyjścia w takiej samej kolejności w jakiej zostały włączone.
Za pomocą pięciu potencjometrów można ustawić:
– jasność świecenia w trybie stand-by (tryb ten aktywuje się poprzez zwarcie wejścia STB do masy,
– szybkość rozjaśniania pojedynczego kanału,
– czas przejścia do następnego kanału,
– czas świecenie po którym nastąpi automatyczne gaszenie(max 3 min),
– maksymalne natężenie światła przy którym sterownik włącza oświetlenie (jeśli do wejścia
FOTO nie ma podłączonego fotorezystora to pozycja tego potencjometru nie ma znaczenia).

Film – .mp4 (6,34MB)

Instrukcja – .pdf (73,4kB)